Kijk op JeugdzorgPlus

10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus

In het onderzoeksprogramma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus is tien jaar onderzoek gedaan naar JeugdzorgPlus, een intensieve vorm van gespecialiseerde gesloten jeugdhulp. De hulp is bedoeld voor jongeren en hun gezinnen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp en die zonder behandeling een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Het doel van het onderzoeksprogramma was de resultaten van de JeugdzorgPlus-instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van JeugdzorgPlus te stimuleren. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van het onderzoeksprogramma.

De uitkomsten en aanbevelingen uit de onderzoeken sluiten aan bij ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet om een transformatie in JeugdzorgPlus tot stand te brengen. Met de uitvoering van het actieplan 'De best passende zorg voor kwetsbare jeugd' uit 2019 wordt ingezet op het voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdzorg terecht komen. Ook is de inzet dat de zorg verbetert voor jongeren die tijdelijk in de gesloten jeugdzorg geplaatst worden.

Titel: 
Kijk op JeugdzorgPlus. 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus
Auteur: 
Addink, A. en Veldt, M. van der
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
52 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Dit is een geactualiseerde versie van de oorspronkelijke publicatie die in juni 2021 verscheen.