Kijk op JeugdzorgPlus

10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus

In het onderzoeksprogramma Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus is tien jaar onderzoek gedaan naar JeugdzorgPlus, een intensieve vorm van gespecialiseerde gesloten jeugdhulp. De hulp is bedoeld voor jongeren en hun gezinnen die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp en die zonder behandeling een risico vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Het doel van het onderzoeksprogramma was de resultaten van de JeugdzorgPlus-instellingen in kaart te brengen en de kwaliteit van JeugdzorgPlus te stimuleren. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten en aanbevelingen van het onderzoeksprogramma.

Titel: 
Kijk op JeugdzorgPlus. 10 jaar onderzoek Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus
Auteur: 
Addink, A. en Veldt, M. van der
Jaar: 
Omvang: 
52 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie