Minder plaatsingen in JeugdzorgPlus

Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus is in 2021 met 14 procent gedaald ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland.

Het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus daalt sinds 2018. Ook het totale aantal jongeren dat verbleef in een JeugdzorgPlus-instelling is vorig jaar gedaald, van 1.802 in 2020 naar 1.584 in 2021. 57 procent van de jongeren die voor het eerst geplaatst werden in JeugdzorgPlus bestond uit jongens en 43 procent uit meisjes. 35 procent was jonger dan 15 jaar.

De gemiddelde plaatsingsduur was vorig jaar 6,5 maanden. 11 procent van de plaatsingen duurde korter dan een maand en 13 procent langer dan een jaar.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die een risico vormen voor zichzelf of anderen. Al een aantal jaren is het streven het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus te verminderen door jongeren en gezinnen in een eerder stadium passende hulp te bieden.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Bericht Jeugdzorg NederlandFactsheet JeugdzorgPlus. Plaatsings- en uitstroomgegevens

Lees ook