Richting geven aan kleinschalig verblijf

Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien

Kleinschalig verblijf is een vorm van opvang voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen. Anders dan een residentiële leefgroep biedt kleinschalig verblijf hen een gezinsachtige leefomgeving.

Kleinschalig verblijf zal naar verwachting de komende jaren een grotere rol gaan spelen in het zorgaanbod voor kinderen en jongeren. Dit leidt tot nieuwe vragen over bijvoorbeeld onderwijs, competenties van professionals en financiering. De kennis over kleinschalig verblijf is ook in ontwikkeling.

Dit rapport schetst een beeld van wat nu bekend is over de mogelijkheden van kleinschalig verblijf. Het is gebaseerd op kennis uit de wetenschappelijke literatuur, de ervaringen van kinderen en jongeren, en de praktijkervaringen van organisaties met drie verschillende vormen van kleinschalig verblijf.

Omslag Richting geven aan kleinschalig verblijf
Titel: 
Richting geven aan kleinschalig verblijf. Een plek om zo thuis mogelijk op te groeien
Auteur: 
Mourits, E., A. Addink
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
31 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie