Drs. Anne Addink

Anne Addink
Functie: 
Onderzoeker
E-mailadres: 
a.addink@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 65 33

Anne Addink voert projecten uit gericht op de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp en jeugdbescherming. Zij werkt onder andere aan een project om, samen met jeugdhulpaanbieders, de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel verder te ontwikkelen en te beschrijven.

Verder doet ze onderzoek naar het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix in de jeugdsector. Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn residentiële jeugdzorg. Ze ondersteunt ontwikkelaars van interventies bij het indienen van hun interventie bij de databank Effectieve jeugdinterventies.

Expertise: effectieve interventies, jeugdonderzoek, jeugdbescherming en jeugdreclassering, richtlijnen jeugdhulp, instrumentontwikkeling