Praktijkvoorbeelden van kleinschalig verblijf in jeugdhulp

Bij de ontwikkeling en uitvoering van kleinschalig verblijf in de jeugdhulp kom je voor vraagstukken en keuzes te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kinderen en jongeren een passende behandeling krijgen? En hoe betrek je de buren in de wijk? Onderstaande voorbeelden en ervaringen uit de praktijk bieden inspiratie en inzichten.

Zo thuis mogelijk opgroeien in Het PerspectiefHuis

Het PerspectiefHuis is een woonlocatie voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het huis staat in een buurt met buren die er iets meer zijn voor hen dan de doorsnee buur. Lees meer over het Perspectiefhuis

Maatwerk in Leefhuis Sittard

Kleinschalig verblijf het Leefhuis helpt kinderen die niet thuis wonen door de opstapeling van hun eigen problemen en die in het gezin. Ze krijgen zo nodig hier ook behandelingen. Lees meer over Leefhuis Sittard.

Podcast: Hoe minder JeugdzorgPlus, hoe beter

In StroomOP, de podcast voor steeds betere jeugdhulp, delen twee jeugdzorgorganisaties hun inzichten over kleinschalig wonen als alternatief voor JeugdzorgPlus. Naar de podcast

Kleinschalige woonvoorzieningen Parlan

Jeugdzorgorganisatie Parlan sloot eind 2020 haar JeugdzorgPlus-locatie en opende kleinschalige woonvoorzieningen. Een jeugdzorgwerker deelt haar ervaringen over beide woonvormen. Lees meer in het  nieuwsbericht 'We geven meer ruimte om fouten te maken'

Blauwdruk voor kleinschalig wonen

Stichting Het Vergeten Kind en Levvel maakten een blauwdruk met concrete handvatten voor gemeenten en instellingen om kleinschalig wonen mogelijk te maken. In de blauwdruk is aandacht voor de organisatorische en financiële invulling. Lees meer in Blauwdruk Nx(t)Huis

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker