Podcasts over kleinschalig verblijf

Het NJi sprak met mensen die ervaring hebben met kleinschalig verblijf, namelijk het PerspectiefHuis in Amersfoort en het Leefhuis in Sittard.

PerspectiefHuis in Amersfoort

Het PerspectiefHuis in Amersfoort is een woning van zorgaanbieder Timon, waar jongeren tussen de veertien en achttien jaar tijdelijk wonen. Het NJi sprak in het PerspectiefHuis met een jongere die hier gewoond heeft en een omwoner oftewel iemand uit de buurt die een speciale rol heeft in het leven van de jongeren.

Beluister het interview met de jongereBeluister het interview met de omwoner

Leefhuis in Sittard

In een buitenwijk van Sittard staat sinds 2019 de woonvoorziening Leefhuis: een kleinschalig verblijf voor kinderen die extra steun nodig hebben bij het opgroeien. Er wonen zes kinderen, van 6 tot 17 jaar oud. Het NJi sprak met Anne die als groepsleiding in het Leefhuis werkt en een moeder van wie de zoon daar nu 3 jaar woont.

Beluister het interview met AnneBeluister het interview met een moeder

Anne Addink