Is kleinschalig verblijf iets voor mij?

Als je niet thuis kunt wonen, is kleinschalig verblijf misschien een geschikte woonvorm voor jou. Maar wat is het eigenlijk? En wat zijn de voor- en nadelen als je hier woont?

Kleinschalig verblijf: een gewoon leven

Een kleinschalig verblijf is een huis voor vier tot zes kinderen of jongeren die niet thuis kunnen wonen. Hier leid je zoveel mogelijk een gewoon leven, net als kinderen en jongeren die thuis wonen. Het huis is vaak ook huiselijk ingericht, zoals met een gezellige woonkamer. Daarbij kun je in veel kleinschalige verblijven met vrienden uit de buurt afspreken, naar de voetbal en andere leuke dingen doen. Het aantal kinderen of jongeren met wie je woont, is kleiner dan op een leefgroep of een behandelgroep bij een instelling.

De begeleiders wonen zelf niet in het huis, maar er is wel altijd iemand aanwezig. Het team is klein, waardoor een paar begeleiders er vaak zijn. De kinderen en jongeren die hier wonen zien daardoor veel dezelfde gezichten. Een kleinschalig verblijf lijkt daarom ook een beetje op een gezinshuis. Het verschil is dat in een gezinshuis de begeleiders, oftewel de gezinshuisouders, er ook zelf wonen.

Wie wonen hier?

Kleinschalig verblijf is voor kinderen en jongeren die veel problemen hebben. Denk aan psychische problemen, problemen in het gezin, op school of met werk. Het lukt niet om deze problemen thuis met hulpverlening op te lossen. Soms lukt het wonen in een pleeggezin of gezinshuis ook niet. Dan kan kleinschalig verblijf een oplossing zijn. Hier kun je meestal zolang blijven wonen als nodig is. Als je therapie of extra hulp nodig hebt, dan wordt hiervoor gezorgd.  

Verschillende soorten kleinschalig verblijf

Er zijn veel verschillende soorten kleinschalig verblijf. Het huis staat soms in een gewone buurt of op een terrein van een instelling. Het kan een gewoon woonhuis zijn. In andere gevallen is het een verbouwde groep. Soms wonen hier jongeren met dezelfde leeftijd, maar er kunnen ook jonge en oudere kinderen door elkaar wonen. Samen met je hulpverlener en eventueel je ouders bespreek je wat voor jou past.

Voordelen van kleinschalig verblijf

In een kleinschalig verblijf wonen minder kinderen of jongeren samen dan op een gewone leefgroep. Veel jongeren vinden dat om verschillende redenen fijn:

  • De begeleiders hebben meer tijd voor elke jongere en kunnen meer aandacht geven dan op een grote groep.
  • Als het huis in een gewone buurt staat, kunnen jongeren vaak naar een school in de buurt en kunnen ze vrienden mee naar huis nemen.
  • In een kleine groep zijn er minder ruzies tussen jongeren en is het rustiger en gezelliger.
  • Er zijn meestal minder standaardregels. Er zijn dan afspraken die alleen met jou gemaakt worden, bijvoorbeeld over hoe laat je naar bed gaat of de tijd dat je op je telefoon mag zitten.

Nadelen van kleinschalig verblijf

  • Soms zijn er toch veel wisselingen in begeleiders, net als op een grote groep.
  • Er komen steeds meer huizen voor kleinschalig verblijf, maar ze zijn nog niet overal in Nederland beschikbaar.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren