Welke hulp is er voor mij?

Waar vind je hulp als het niet goed met je gaat? En welke hulp past bij jou en jouw situatie?

Informatie over hulp zoeken

Voordat je hulp vraagt, is het goed om te weten wat de mogelijkheden zijn. Het kan helpen als je iemand vraagt om met je mee te denken. Dit kan een van je ouders of verzorgers zijn, maar ook een goede vriend of vriendin of iemand op school. Samen weet je vaak meer.

Je kunt op verschillende manieren informatie zoeken. Zie hieronder een aantal mogelijkheden.

Online informatie

Op meerdere websites is informatie te vinden over uiteenlopende klachten en bijbehorende hulpmogelijkheden. Bekijk daarvoor het overzicht van met wie je kunt bellen of chatten.

Speciaal over hulp bij psychische problemen kun je informatie vinden op:

  • MINDyoung: een website met informatie over allerlei soorten psychische klachten, gemaakt door en voor jongeren.
  • Brainwiki: informatie voor jongeren én hun omgeving over psychische klachten,  bijvoorbeeld depressie of autisme, en over de behandeling ervan.
  • Mentaal Vitaal: betrouwbare informatie over psychische klachten en waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Huisarts

Met je huisarts kun je praten over verschillende problemen. De huisarts werkt vaak samen met een praktijkondersteuner (POH'er) jeugd. Die heeft een overzicht van alle verschillende vormen van zorg en hulp. En die kan samen met jou bekijken welke hulp het beste bij jou past. Kijk bijvoorbeeld ook op Thuisarts.nl.

Sociaal wijkteam of jeugdteam

In een sociaal wijkteam of jeugdteam bij jou in de buurt werken mensen die veel weten van psychische klachten, problemen op school of thuis. Het team bekijkt samen met jou, en soms ook met je ouders, welke hulp je nodig hebt en wie die hulp kan geven. Veel gemeenten hebben op hun website een informatiepagina voor hulp. Daarop staat hoe je contact kunt leggen met het wijkteam.

Vormen van hulp

Jeugdhulp is er in verschillende soorten, van lichte begeleiding tot intensieve zorg. Sommige hulp is vrij beschikbaar en kun je dus zonder verwijzing krijgen. Andere hulp krijg je alleen 'op indicatie'. Dat betekent dat de hulpverlener de hulp samen met jou en eventueel je ouders moet aanvragen bij de gemeente waar je woont of bij de zorgverzekeraar. Voorbeelden van hulp op indicatie zijn:

  • Ambulante jeugdhulp: hulp op afspraak, soms samen met je ouders, thuis, op school of op het kantoor van de hulpverlener.
  • Jeugdhulp met verblijf: hulp waarvoor je voor korte of langere tijd ergens anders woont, bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis of een jeugdhulpinstelling.

Zoek je een uitgebreider overzicht van allerlei soorten hulp en zorg voor jezelf of samen met je ouders, kijk dan op de website Regelhulp.nl. Hier is informatie te vinden over ambulante hulp, hulp in het gezin, residentiële hulp, jeugdbescherming en jeugd-ggz. Deze website is geschreven voor ouders, maar kan ook jongeren handige informatie geven.

Online hulp

Veel jongeren zoeken hulp via een online platform of hulplijn. Daar kun je je verhaal kwijt en krijg je soms ook tips voor andere passende hulp en hoe je die kunt krijgen. Je vindt een aantal mogelijkheden op de pagina over met wie je kunt bellen of chatten.

Hoe gaat het verder met de hulp?

Nadat je contact hebt gezocht met een hulpverlener, word je meestal uitgenodigd voor een intakegesprek. Afhankelijk van je leeftijd zijn je ouders daarbij aanwezig. In dit gesprek vraagt de hulpverlener naar jouw situatie, klachten en wensen. Soms hebben jullie meerdere gesprekken nodig om het probleem helemaal in kaart te brengen.

Als je vraag of probleem duidelijk genoeg is, overlegt de hulpverlener met jou en eventueel met je ouders over de mogelijkheden voor hulp. Daarna beslissen jullie samen welke hulp het beste past en informeert de hulpverlener je over de vervolgstappen.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren