Welke hulp is er voor mij?

Als je je niet goed voelt, kun je hulp krijgen. Maar waar kun je die hulp vinden? En welke hulp past bij jou?

Informatie zoeken

Voordat je om hulp vraagt, is het handig om te weten wat de mogelijkheden zijn. Je kunt iemand vragen om met je mee te denken. Zoals je ouders, een vriend of vriendin, of iemand op school. Samen weten jullie vaak meer.

Je kunt ook online informatie zoeken. Informatie over hulp bij psychische problemen kun je vinden op:

  • MINDyoung: informatie over allerlei soorten psychische klachten, gemaakt door en voor jongeren.
  • Brainwiki: informatie voor jongeren én hun omgeving over psychische klachten, bijvoorbeeld depressie of autisme, en over de behandeling.
  • Mentaal Vitaal: betrouwbare informatie over psychische klachten en waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

De huisarts

Met de huisarts kun je makkelijk praten over verschillende problemen. De huisarts werkt vaak samen met een praktijkondersteuner (POH'er) voor jongeren. Die weet welke soorten hulp er zijn en kan samen met jou kijken welke hulp het beste bij jou past.

Sociaal wijkteam of jeugdteam

In een sociaal wijkteam of jeugdteam in jouw buurt werken mensen die veel weten over problemen zoals psychische klachten, problemen op school of thuis. Ze kijken samen met jou welke hulp jij nodig hebt en wie die hulp kan geven. Op de website van jouw gemeente kun je vinden hoe je in contact komt met het wijkteam.

Verschillende soorten hulp

Er zijn verschillende soorten hulp voor jongeren, van lichte begeleiding tot intensieve zorg. Sommige hulp kun je zelf aanvragen. Voor andere hulp moet je een aanvraag doen bij de gemeente of zorgverzekeraar, samen met de hulpverlener en eventueel je ouders. Bijvoorbeeld voor deze soorten hulp:

  • Ambulante jeugdhulp: dit is hulp op afspraak, soms samen met je ouders, thuis, op school of bij de hulpverlener.
  • Jeugdhulp met verblijf: dit is hulp waarbij je voor korte of langere tijd ergens anders woont. Zoals in een pleeggezin, gezinshuis of instelling.

Meer informatie over verschillende soorten hulp kun je vinden op Regelhulp.nl. Deze website is eigenlijk voor ouders, maar kan jou ook handige informatie geven.

Online hulp

Veel jongeren zoeken hulp via een online platform of een hulplijn. Daar kun je vertellen wat er aan de hand is en soms krijg je tips voor andere passende hulp. Op de pagina over bellen of chatten vind je een aantal mogelijkheden.

Hoe gaat het verder?

Als je contact hebt gezocht met een hulpverlener, word je meestal uitgenodigd voor een eerste gesprek. Soms zijn daar ook je ouders bij, dat ligt aan je leeftijd. In dat gesprek vraagt de hulpverlener wat er aan de hand is en wat jij graag wilt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om alles goed te begrijpen.

Als het duidelijk is wat jij nodig hebt, bespreekt de hulpverlener met jou en eventueel met je ouders welke hulp het beste is. Daarna legt de hulpverlener uit wat er verder gaat gebeuren.

Deze tekst is samen met het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie gemaakt.

De inhoud van deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren