Ondersteuning professionals in kleinschalige voorzieningen

Medewerkers in een kleinschalig verblijf maken lange werkdagen en hebben vaak een hoge werkdruk. Het is daarom belangrijk dat zij goed ondersteund worden door de organisatie. Maar hoe doe je dat?

Verdiep in behoeften

Het is van belang dat medewerkers in kleinschalige voorzieningen het werk volhouden. Ze hebben daarom specialistische ondersteuning en coaching nodig. De effectiviteit hiervan hangt af van waar medewerkers behoefte aan hebben. Bespreek daarom met het team wat de wensen zijn en bepaal daarna welke ondersteuning hierbij aansluit.

Verschillende manieren van ondersteuning

Uit onderzoek en praktijk blijkt dat organisaties op allerlei manieren de medewerkers en teams kunnen ondersteunen.

Steun en contact vanuit de organisatie

Medewerkers in kleinschalige voorzieningen vinden de steun van hun omgeving thuis, het management en collega's op andere leefgroepen en afdelingen onmisbaar. Ze ervaren het werken in een kleinschalige groep 'best vaak eenzaam'. Daarom hebben ze juist baat bij contact met collega's binnen en buiten hun eigen organisatie. Iets wat vaak nog mist. Het voelt als een grote steun om te weten dat ze altijd iemand van de organisatie, zoals het management, kunnen bellen. Het is voor de medewerkers ook fijn als managers zelf naar hen toekomen om te praten over hoe het gaat, in plaats van dat zij zelf om een luisterend oor moeten vragen.

Onderlinge ondersteuning

Teams en medewerkers kunnen ook elkaar helpen. Zo kunnen kleinschalige voorzieningen die op korte afstand van elkaar gevestigd zijn elkaar praktisch ondersteunen. Ook zijn er organisaties die een de-escalatieondersteuner aan het team hebben toegevoegd. Die kan zowel door een medewerker als door een jongere worden opgeroepen bij een escalatie.

Teamcoaching

Een goede samenwerking en stabiliteit van het team is belangrijk. Teamcoaching draagt hieraan bij. Het biedt de medewerkers inzicht in hun onderlinge dynamiek en rollen. Ook krijgen ze handvatten om de diversiteit binnen het team in te zetten voor nog betere begeleiding aan kinderen en jongeren.

Trainingen

Als organisatie kun je medewerkers trainingen aanbieden over onder andere het omgaan met trauma's van kinderen en jongeren, veerkracht, teambuildingen en intervisiebijeenkomsten vanuit de presentiebenadering (aandachtige nabijheid). Bespreek met de medewerkers welke trainingen het beste aansluiten bij wat het team nodig heeft.

Pool van invallers

Een vaste pool van twee invallers helpt medewerkers wanneer iemand van het team uitvalt. De invallers kunnen bij ziekte of in andere situaties het team namelijk te hulp schieten.

Anne Addink