Welke competenties hebben medewerkers nodig?

Voor het werk in een kleinschalig verblijf zijn specifieke competenties nodig. Het is goed om hier rekening mee te houden bij de werving van nieuwe medewerkers.

Klein team

In een kleinschalig verblijf zijn ervaren en flexibele medewerkers nodig die zelfstandig kunnen werken. De professionals werken in kleine teams. Soms is per dienst maar één begeleider aanwezig. Medewerkers moeten dan vaak zelfstandig afwegingen maken en besluiten nemen, zonder te kunnen overleggen met collega's. Ze hebben veel verantwoordelijkheid, iets waarmee medewerkers goed moeten kunnen omgaan.

Vaardigheden begeleiders

Werken in een kleinschalig verblijf vraagt om mensen die:

  • Een sterke intrinsieke motivatie hebben om samen te leven, te werken en te leren.
  • Een stevig karakter hebben en empathisch zijn.
  • Een positieve houding hebben met de nadruk op het bevorderen van gewenst gedrag.
  • Traumasensitief kunnen werken
  • Om kunnen gaan met de emotionele én fysieke druk van vele uren achtereen werken.
  • Bereid zijn om meer uren te werken dan in het contract staat, in ruil voor een relatief laag inkomen.
  • Steun hebben vanuit het eigen netwerk dat bijvoorbeeld een luisterend oor biedt, omdat dit werk meer vraagt dan een gewoon dienstverband.

Zorg voor een gemengd team

De samenstelling van het team kan gevolgen hebben voor de manier van samenwerken. Het team van een kleinschalig verblijf bestaat idealiter uit een goede mix van zowel jonge medewerkers zonder gezin die flexibel kunnen omspringen met arbeidstijden, als oudere medewerkers die veel ervaring hebben. In enkele kleinschalige woonvormen werkt een gastvrouw of gastheer als aanvulling op het team. Hiermee worden medewerkers ontlast van de huishoudelijke taken.  Ook draagt het bij aan de continuïteit van volwassenen in huis.

Factsheet Kleinschalig verblijf binnen Pluryn: Wat gaat goed en wat kan beter?

Schie, van, L. Mulder, E. Nijhof, K., Domburgh, van L., Konijn, C., Kolkman, J., Kranenburg, M., Lekkerkerker, L. & Popma, A. (2020). Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor gesloten jeugdhulp.

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker