De voordelen en dilemma's van een klein team

Jongeren die wonen in een kleinschalige voorziening hebben baat bij een klein team van vaste begeleiders. Hoe kun je dit als organisatie organiseren?

Rust, stabiliteit en onderlinge band

Stabiliteit in de begeleiding is belangrijk voor het zo thuis mogelijk wonen in een kleinschalige voorziening. Jongeren die hier wonen zijn vaak teleurgesteld in hun leven, zoals door abrupte scheidingen van ouders of verzorgers. Hierdoor kan een wisseling van medewerkers een gevoel van verlating en instabiliteit geven.

Een klein team betekent voor jongeren dat zij vaak dezelfde gezichten zien. Dit brengt veel rust en stabiliteit met zich mee en heeft positieve invloed op het welzijn van de jongeren. Ook voor de begeleiders heeft het voordelen: ze kennen elkaar beter, zijn beter op elkaar ingespeeld en er zijn minder overdrachten dan wanneer ze in een groot team werken.

Problemen van een klein team

Het is echter niet altijd mogelijk om met een vaste groep medewerkers op de vloer te staan. In een klein team zijn nu eenmaal minder begeleiders beschikbaar. Hierdoor staan ze soms alleen op de groep, nemen ze beslissingen zonder overleg met collega's en moeten ze meer uren maken. Soms werken ze ook langer achter elkaar op een dag dan zij wellicht gewend zijn.

Oplossingen in de praktijk

Voor organisaties blijft het een uitdaging om een juiste balans te vinden tussen zo min mogelijk wisseling van medewerkers en gezonde werkomstandigheden voor de medewerkers. Organisaties gaan hier in de praktijk op verschillende manieren mee om:

  • Vaak kiezen organisaties voor een poule van vaste invalkrachten die voor een beperkt aantal kleinschalige voorzieningen inzetbaar zijn.
  • Soms wordt gekozen voor 24-uursdiensten voor begeleiders. Dit is vergelijkbaar met gezinshuizen, waarvan de cao 24-uursdiensten voor gezinshuisouders kent.
  • Een kleinschalig verblijf kan ook als een zelfstandige onderneming worden gestart. Het beleid wordt ingericht op een manier die bij de onderneming past. Het team is dan zelf verantwoordelijk en maakt eigen keuzes.
Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker