Financieel bijdragen aan de ontwikkeling van kleinschalig verblijf

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in het kleinschalige verblijf kunnen blijven wonen zo lang dat voor hen nodig is. Dit vraagt om een specifieke financiële investering van gemeenten. Hoe doe je dit op de beste manier?

Verschillende tarieven

Een kleinschalige voorziening is altijd maatwerk. Het past bij de hulp en begeleiding die een kind of jongere nodig heeft. Iedereen is namelijk uniek. De diversiteit in onder andere de problematiek van kinderen en jongeren in een kleinschalig verblijf is daardoor groot. Dit geldt ook voor de tarieven voor het verblijf, de inkoop van hulp en de schriftelijke overeenkomsten binnen de verschillende jeugdregio's en gemeenten.

Welke gemeente is verantwoordelijk?

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dit is soms moeilijk te bepalen. Daarom geldt sinds 1 januari 2022 een nieuw woonplaatsbeginsel. De gemeente waar kinderen of jongeren wonen en ingeschreven staan volgens de Basisregistratie Personen voordat ze verhuizen naar een kleinschalig verblijf, is verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdhulp en de daarbij horende kosten. Ook als de nieuwe woonplaats onder een andere gemeente valt.

Kosten van kleinschalig wonen

In een kleinschalige woonvorm wonen vier tot zes kinderen of jongeren. Dit is minder dan in een reguliere leefgroep. Toch heeft ook een kleinschalige woonvorm een vast team van begeleiders nodig om goede 24-uurszorg te leveren. Het Vergeten Kind en Levvel berekenden wat een kleinschalig verblijf kost, qua verblijf van het kind en de inzet van medewerkers. Dit staat in hun blauwdruk.

Nodig: beschikbaarheidsfinanciering en meerjarige contracten

Kinderen en jongeren in een kleinschalig verblijf hebben stabiliteit, continuïteit en voorspelbaarheid nodig. Die verlangens vragen om een andere manier van financieren. Het is hiervoor belangrijk dat je als gemeente regelt dat er een beschikbaarheidsfinanciering komt. Dit betekent dat een instelling voor het aantal opvangplekken betaald krijgt, ongeacht of deze allemaal bezet zijn. Dit is dus een vast bedrag subsidie voor het verblijf. Zorg verder voor meerjarige contracten. Deze brengen rust. Als medewerkers vaste contracten hebben in plaats van tijdelijke contracten, kunnen organisaties meerdere jaren investeren in een stabiel team. Het team blijft dan ook in stand als er tijdelijk minder kinderen wonen. Ook kinderen en jongeren zijn verzekerd van een plekje in het huis.

Aanvullende financiering

Sommige kinderen of jongeren hebben tijdelijk meer hulp nodig dan een veilig en stabiel leefklimaat. Een aanvullende behandeling, moet apart worden gefinancierd. Hierdoor hoeven kinderen niet steeds te verhuizen naar een plek waar passende hulp is, deze wordt erbij gehaald als dat nodig is. Dit is in lijn met het principe van onvoorwaardelijk wonen: niet het kind er uit maar de hulp er in. Lees meer bij Aanvullende hulp bij kleinschalig verblijf.

Blauwdruk Kleinschalig Verblijf 2021Onderzoeksrapport Ik weet niet eens waar ik volgende week woon

Harmke Bergenhenegouwen