Omgaan met dilemma's rond vrijheidsbeperking in open jeugdhulp met verblijf

Een handreiking voor jeugdprofessionals

Mag je afspraken maken met kinderen en jongeren over telefoongebruik? Of vuile kopjes uit hun kamers halen als ze er zelf niet zijn? En hoe mag je kinderen en jongeren beschermen die zichzelf beschadigen of weglopen? Als jeugdprofessional in de open jeugdhulp is het soms lastig te bepalen wat je wel en niet mag doen en waar de grens tussen opvoeden en vrijheidsbeperking ligt. Deze handreiking helpt je om te gaan met dit soort dilemma's.

In deze handreiking vind je zes dilemma's die jeugdprofessionals ervaren rond vrijheidsbeperking:

  • Waar ligt de grens tussen opvoeden en vrijheidsbeperking?
  • Welke huisregels mag ik afspreken?
  • Hoe mag ik een kind of jongere tegen zichzelf beschermen?
  • Wat mag ik doen om mezelf en anderen te beschermen?
  • Wat kan ik doen in een noodsituatie?
  • Wat doe ik als niemand het meer weet?

De handreiking biedt geen kant-en-klare oplossingen. Wel lees je bij elk dilemma voorbeelden, informatie en tips over hoe je met deze dilemma's kunt omgaan.  

Omslag Omgaan met dilemma's rond vrijheidsbeperking in open jeugdhulp met verblijf
Titel: 
Omgaan met dilemma's rond vrijheidsbeperking in open jeugdhulp met verblijf . Een handreiking voor jeugdprofessionals
Auteur: 
Addink, A., C. van ’t Spijker, E. Mourits en H. Bergenhenegouwen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
33 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie