Samen bereiken wat niemand alleen lukt

Anders denken en doen in de jeugdzorg

Met deze publicatie wil het NJi laten zien wat het vraagt en wat het oplevert om samen te werken aan een kansrijk perspectief voor kinderen en jongeren. Juist als dat niet binnen de gangbare kaders lijkt te kunnen.

De jeugdzorg is in Nederland zo georganiseerd dat het leven van jongeren en gezinnen er vaak onnodig complex door wordt of zelfs vastloopt. Gezinsproblemen worden opgeknipt in handzame deelproblemen waarmee hulpverleners aan de slag gaan. Maar daarmee wordt de dagelijkse realiteit van het gezin uit het oog verloren. De jeugdhulpverlening is ingericht volgens het maakbaarheidsprincipe: het idee dat alle problemen bij het opvoeden en opgroeien door het handelen van professionals opgelost kunnen worden. De werkelijkheid is helaas weerbarstiger.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met gezinnen, hulpverleners en bestuurders gezocht naar oplossingen die verder gaan dan het bestaande zorgaanbod. Oplossingen waarin de dromen en mogelijkheden van kinderen en gezinnen leidend zijn.

De publicatie biedt handvatten om samen lerend de belemmerende patronen te doorbreken. En om de balans te vinden in samenwerking en de verantwoordelijkheid om nieuwe, duurzamere perspectieven te kunnen ontwikkelen. Want samen kunnen we bereiken wat niemand alleen lukt.

Omslag Samen bereiken wat niemand alleen lukt
Titel: 
Samen bereiken wat niemand alleen lukt. Anders denken en doen in de jeugdzorg
Auteur: 
Kraak, A. en M. Rietbergen
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
69 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Lees ook