Jeugdbescherming

Wanneer het in een gezin onveilig is, heeft het gezin hulp nodig. Zoals steun van familie, buren, school of professionele hulp. Jeugdbescherming is belangrijk als de situatie voor kinderen zeer onveilig is en vrijwillige hulp onvoldoende helpt. De rechter legt dan een kinderbeschermingsmaatregel op, zoals een ondertoezichtstelling. De hulp is dan verplicht. Een jeugdbeschermer helpt ouders en kinderen, zodat kinderen zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen.

Uitgelicht