Veiligheid in gezinnen: een zaak voor iedereen

Hoe kunnen we samen werken aan de veiligheid van kinderen en jongeren? Het Nederlands Jeugdinstituut biedt in dit paper een onderbouwde visie op de knelpunten en oplossingsrichtingen bij de zorg voor de veiligheid van kinderen.

Waarom dit paper? Het Nederlands Jeugdinstituut krijgt over het thema veel vragen. Ook werken we in veel trajecten intern en extern samen met onze partners aan het onderwerp. Het paper moet ons helpen om met elkaar de dialoog te voeren. Met 'onze partners' bedoelen we: kinderen, jongeren, ouders/andere opvoeders, professionals, hun organisaties, beleidsmakers en wetenschap.

Met het paper pretenderen we niet 'het allemaal te weten'. Het is bedoeld als voeding voor nieuwe vragen en verder gesprek, met ruimte voor het niet-weten. Zo willen we bijdragen aan een gezamenlijke beweging die leidt tot verbeteringen.

Omslag Veiligheid in gezinnen: een zaak voor iedereen
Titel: 
Veiligheid in gezinnen: een zaak voor iedereen
Auteur: 
Yperen, T. van; A. Kraak; A. van de Maat en J. Prakken
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
41 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Lees ook