Anders kijken naar veiligheid

De verschillende brillen waarmee jeugdprofessionals en bestuurders naar de veiligheid van kinderen kijken, veroorzaken spanningen tussen praktijk en beleid; tussen de leefwereld en de systeemwereld. In het belang van kinderen zoekt iedereen naar betere manieren om met die spanningen om te gaan, maar dat lukt niet altijd even goed.

Voortdurend hetzelfde blijven doen en daar toch betere resultaten van verwachten; dat schiet niet op. Daarom is het tijd om eens door andere brillen naar de veiligheid van kinderen te kijken en beter te begrijpen waarom we eigenlijk doen wat we doen. Wat zijn de achterliggende gedachten, impliciete aannames en de effecten van onze keuzes rond de veiligheid van kinderen en jongeren, of we nu beleidsmaker, professional of ouder zijn?

Ruimte voor debat

Met de gespreksnotitie 'Anders kijken naar veiligheid' wil het NJi ruimte scheppen voor debat. Het is een oproep om niet te blijven doen wat we altijd deden. Dat debat kan slagen als we zowel naar de kwaliteit van de uitvoering als naar de kwaliteit van de sturing kijken en daarin samen lerend willen optrekken.

Omslag Anders kijken naar veiligheid
Titel: 
Anders kijken naar veiligheid
Auteur: 
Kraak, A. en C. Obispa
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
5 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie