Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, Denemarken en Zweden

Het nemen van beslissingen over jeugdbescherming, met name het interveniëren tussen ouder(s) en kind(eren), behoort tot de meest complexe opdrachten voor een overheid. De verantwoording van de besluitvorming en de wijze waarop rollen en taken zijn ondergebracht in het stelsel liggen onder een vergrootglas. In Nederland staat de discussie hierover hoog op de agenda. Om hiervoor inzichten en inspiratie op te doen is het interessant om te kijken hoe het stelsel in andere landen is georganiseerd.

In deze quickscan hebben wij geprobeerd dit te doen door bestudering van de jeugdstelsels, wetgeving en praktijk in Duitsland, Denemarken en Zweden. Dat zijn drie landen die dichtbij Nederland liggen, zowel geografisch als qua cultuur en inrichting, maar die tegelijkertijd van Nederland verschillen. Deze verschillen komen ook tot uitdrukking in de inrichting van het jeugdstelsel en de jeugdbescherming.

Het zijn deze verschillen die het vergelijken van stelsels interessant maakt. Tegelijkertijd blijkt uit deze quickscan dat eigenlijk geen van de onderzochte landen tevreden is over de organisatie van het stelsel voor kinderen en gezinnen. De stelsels verkeren in een dynamisch proces door veranderende inzichten en ontwikkelingen. Het onderling uitwisselen van ervaringen hiermee houdt ons scherp. Het universele uitgangspunt is dat iedereen het beste wil doen om kinderen zo optimaal mogelijk te laten opgroeien en ouders hierbij te ondersteunen.

Omslag Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, Denemarken en Zweden
Titel: 
Jeugdbescherming. Inzichten uit Duitsland, Denemarken en Zweden
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
51 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie