Samen werken aan feitenonderzoek

Een studie naar verbeterpunten voor participatie, kwaliteit van feitenonderzoek en rapportage

Het Nederlands Jeugdinstituut is gevraagd goede en minder goede voorbeelden van feitenonderzoek te beschrijven, naar aanleiding van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen, dat de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis in 2018 opstelden. De onderzoekers spraken daarvoor met professionals, cliënten en beleidsmakers van organisaties uit de jeugdbeschermingsketen.

Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteringen en daar zijn mogelijkheden voor, blijkt uit de studie. Daarbij is het belangrijk dat professionals en cliënten samenwerken op basis van zo veel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die samenwerking.

Omslag Samen werken aan feitenonderzoek
Titel: 
Samen werken aan feitenonderzoek. Een studie naar verbeterpunten voor participatie, kwaliteit van feitenonderzoek en rapportage
Auteur: 
Rijbroek, B.; E. Kooymans; C. Bartelink; K. Kooijman
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
68 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie