Pleegzorg

Pleegzorg is jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die tijdelijk of blijvend niet thuis kunnen wonen. Pleegkinderen, hun pleegouders en hun ouders moeten goede hulp en ondersteuning krijgen. Dit dossier belicht de achtergronden van pleegzorg en aspecten als pleegzorgbegeleiding, matching en samenwerking.

Zo thuis mogelijk opgroeien

Kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien, behoren een plek te krijgen die lijkt op een 'thuis', in een gezinsvorm met vaste opvoeders. Op de themapagina 'Zo thuis mogelijke opgroeien' vindt u een overzicht van de beschikbare informatie over dit thema.

Naar de themapagina

Pleegzorg begeleiden is een vak!

Methodiekhandleiding voor pleegzorgbegeleiders

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' is vernieuwd. De handleiding helpt pleegzorgbegeleiders de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders, pleegouders en hun kinderen te verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorgproces. In de nieuwe versie is er meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders en zijn nieuwe wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen in het veld en aanpassingen in wetgeving toegevoegd. De methodiekhandleiding is nu ook digitaal beschikbaar.

Waarom stoppen pleegouders?

Het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders stoppen en wat verbeterpunten zijn.

52 procent van de ondervraagde pleeggezinnen zegt te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Ze ervoeren bijvoorbeeld problemen met het pleegzorgsysteem of hadden het gevoel dat professionals hen onvoldoende serieus namen. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

Pleegzorg na 18 jaar

Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. In de factsheet 'Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?' leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies