Pleegzorg

Pleegzorg is jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 21 jaar die tijdelijk of blijvend niet thuis kunnen wonen. Pleegkinderen, hun pleegouders en hun ouders moeten goede hulp en ondersteuning krijgen. Dit dossier belicht de achtergronden van pleegzorg en aspecten als pleegzorgbegeleiding, matching en samenwerking.

Waarom stoppen pleegouders?

Het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?' geeft inzicht in de redenen waarom pleegouders stoppen en wat verbeterpunten zijn.

52 procent van de ondervraagde pleeggezinnen zegt te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Ze ervoeren bijvoorbeeld problemen met het pleegzorgsysteem of hadden het gevoel dat professionals hen onvoldoende serieus namen. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

Pleegzorg na 18 jaar

Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. In de factsheet 'Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?' leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.

Pleegzorg begeleiden is een vak!

Methodiekhandleiding voor pleegzorgbegeleiders

De methodiekhandleiding 'Pleegzorg begeleiden is een vak!' helpt pleegzorgbegeleiders de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor pleegkinderen, hun ouders en hun pleegouders te verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorgproces.

Kennisnetwerk Pleegzorg

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is een informatiepunt voor pleegouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers. Het bestaat uit dit online dossier en een interactief platform op Kennisnet Jeugd.

Het Kennisnetwerk Pleegzorg is in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies