Gedragsproblemen

Erkende interventies

Voor het voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen en -stoornissen bij kinderen en jongeren bestaan in Nederland verschillende interventies. 

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventie van gedragsproblemen en lichte hulp

Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen problemen zijn, maar wel risico’s daarop. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij krijgen bijvoorbeeld vaardigheden aangeleerd waardoor zij ervoor kunnen zorgen dat positief gedrag van hun kind vaker voorkomt, en negatief gedrag juist minder vaak. Een preventieve aanpak kan ook gericht zijn op de kinderen of jongeren zelf. Zij leren bijvoorbeeld vaardigheden om zich beter aan regels te houden en op een goede manier om te gaan met hun boosheid. Soms is lichte hulp nodig, wanneer er al wel problemen zijn maar deze nog hanteerbaar zijn.

Verminderen van ernstige gedragsproblemen en stoornissen

Wanneer de gedragsproblemen ernstiger zijn, of wanneer er sprake is van een gedragsstoornis is het nodig een intensieve interventie in te zetten. Interventies om ernstige gedragsproblemen of -stoornissen te voorkomen of behandelen bestaan uit training van opvoedingsvaardigheden van ouders, training van vaardigheden van het kind of de jongere zelf en een combinatie van training van kind en jongere en training van ouders en interventies. De meeste interventies worden thuis of in de eigen omgeving van het kind en de ouders uitgevoerd. Soms zijn de gedragsproblemen van jongeren zo ernstig dat een tijdelijke uithuisplaatsing nodig is.

Meer informatie

Informatie over het voorkomen en verminderen van gedragsproblemen en gedragsstoornissen vindt u onder Wat werkt.

Om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van een preventie- en zorgaanbod voor jeugdigen met gedragsproblemen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een brochure gemaakt: Van dwars gedrag tot gedragsstoornis : blauwdruk voor een preventie- en zorgarrangement.

Vragen?

Marie-Christine van der Veldt is contactpersoon.

Foto Marie-Christine van der Veldt

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies