Cijfers per voorziening

A

AbortuskliniekAKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulpAntidiscriminatiebureausAsielzoekerscentrum (azc)Audiologisch centrum (FEDAC)

B

Basisschool (BAO school)Buitenschoolse opvang (bso)Bureau Slachtofferhulp

C

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)Consultatiebureau (CB)

D

De LuisterlijnDeeltijdpleegzorgDovenschool - cluster 2 onderwijs

G

GastouderopvangGeestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-ggz)GehandicaptenzorgGemeenteGezinshuis

H

Halt-bureauHoger onderwijs (ho)Huisartsenzorg

I

Immigratie- en NaturalisatiedienstInspectie van het Onderwijs

J

JeugdbeschermingJeugdgezondheidszorg (jgz)JeugdhulpJeugdhulp met verblijfJeugdreclasseringJeugdzorgJeugdzorgPlusJustitiële jeugdinrichting (JJI)

K

KinderopvangKindertelefoonKlachtencommissie Vergunninghouders Interlandelijke Adoptie (KVIA)

L

Landelijk Toezicht JeugdLogopediepraktijk

M

Maatschappelijk werkMiddelbaar beroeps onderwijs (mbo)

O

Ondertoezichtstelling (OTS)OnderwijsOpenbare bibliotheek (OB)Orthopedagogisch behandelcentrum

P

Peuterspeelzaal (psz)Pleegzorg

R

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)Residentiële jeugdhulpRevalidatiecentrum

S

Samenwerkingsverband passend onderwijsSpeciaal basisonderwijs (sbo/sbao)Speciale scholenSportverenigingStichting Adoptievoorzieningen

U

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

V

Veilig ThuisVerslavingszorginstellingVoogdijVoor- en vroegschoolse educatie (vve)Voortgezet onderwijs (vo)

W

Wajong-uitkering

Z

Zorgboerderij