Cijfers over asielzoekerscentra (azc's)

Ook bekend als: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in afwachting van het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een asielzoekerscentrum valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA verzorgt de opvang van asielzoekers tot het moment dat is beslist of zij een verblijfsvergunning krijgen. Verder geeft het COA hen algemene informatie over de opvang- en asielprocedure en maakt hen wegwijs in de maatschappelijke instanties en zorginstellingen.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal opvanglocaties (1) 105 113 67 67 62 71 72 127
Aantal minderjarigen in de centrale opvang (2) 9.146 7.900 7.158 6.748 5.811 6.958 6.483 11.047
Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang (AMV's) (3) 1.751 967 550 663 457 441 429 1.411
Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd) (3) 46.765 29.095 21.449 22.520 27.246 28.166 25.925 42.834

(1) Tot en met 2020 is 31 december de peildatum van het betreffende jaar. In 2021 is peildatum 1 juni en in 2022 1 juli.
(2) Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar. In 2022 is peildatum 1 juli.
(3) Peildatum: 1 juni van het betreffende jaar. In 2022 is peildatum 1 juli.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 augustus 2022.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud