Cijfers over asielzoekerscentra (azc's)

Ook bekend als: Centraal Orgaan opvang asielzoekers

In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in afwachting van het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Een asielzoekerscentrum valt onder het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA verzorgt de opvang van asielzoekers tot het moment dat is beslist of zij een verblijfsvergunning krijgen. Verder geeft het COA hen algemene informatie over de opvang- en asielprocedure en maakt hen wegwijs in de maatschappelijke instanties en zorginstellingen.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantal opvanglocaties (1) 105 113 67 67 62 71 97 170 170
Aantal minderjarigen in de centrale opvang (2) 9.146 7.900 7.158 6.748 5.811 6.958 6.483 11.047 12.519
Aantal alleenstaande minderjarigen centrale opvang (AMV's) (3) 1.751 967 637 741 564 597 1.305 3.246 3.118
Totaal aantal bewoners (volwassenen en jeugd) (3) 46.765 29.095 21.449 22.520 27.246 28.166 36.080 51.599 51.729

(1) Peildatum 1 januari van het betreffende jaar
(2) Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar. In 2022 is peildatum 1 juli.
(3) Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 augustus 2022.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud