Cijfers over asielzoekers

Aantal minderjarige asielzoekers

In 2022 vroegen 35.535 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek aan in Nederland. Hiervan waren 7.387 minderjarig. Ten opzichte van 2021 is dit aantal opnieuw flink gestegen. In 2021 ging het om 24.740 nieuwe asielverzoeken waarvan het 5.950 minderjarige kinderen betrof. In 2020 waren er 13.720 nieuwe asielverzoeken waarvan 2.950 minderjarig. Syrië is met 1.330 nieuwe asielaanvragen in 2022 opnieuw het herkomstland van de meeste asielzoekers.

Daarnaast zijn er in 2022 in totaal 10.925 verzoeken in het kader van gezinshereniging ingediend. Hierbij ging het om 5.655 minderjarige kinderen die naar Nederland zijn gekomen. Deze aantallen zijn ten opzichte van 2021 iets gestegen. Toen ging het om 10.120 verzoeken tot gezinshereniging waarbij 5.615 minderjarigen betrokken waren.

De piek in het aantal asielverzoeken lag de afgelopen jaren in 2015. Toen waren er 45.035 vluchtelingen die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend en 13.845 mensen die in het kader van gezinshereniging een verzoek hebben ingediend (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022; Vluchtelingenwerk Nederland, 2023). 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de Centrale Opvang Asielzoekers

Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zaten 3.118 alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de Centrale Opvang Asielzoekers. Ten opzichte van 2021 is dit aantal fors gestegen. Toen ging het om 1.305 alleenstaande minderjarigen.

De landen waar de meeste asielzoekers op 1 januari 2023 van afkomstig waren, zijn: Syrië (1.688), Eritrea (557) en Somalië (298). Van de alleenstaande minderjarigen vreemdelingen is circa de helft 16 tot 18 jaar (1.110 jongeren). 305 jongeren zijn 14 tot 16 jaar en 165 zijn jonger dan 14 jaar (Centrale Opvang Asielzoekers, 2023).

Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

12.519 minderjarige kinderen zaten op 1 januari 2023 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Sinds 2015 was er sprake van een aanzienlijke daling in het aantal minderjarige asielzoekers. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In 2021-2023 is het aantal weer gestegen (Centrale Opvang Asielzoekers, 2023). 

Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Meer informatie

Vluchtelingen

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud