Cijfers over asielzoekers

Aantal minderjarige asielzoekers

In 2021 vroegen 24.740 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek aan in Nederland. Hiervan waren 5.950 minderjarig. Ten opzichte van 2020 is dit aantal flink gestegen. In 2020 ging het om 13.720 nieuwe asielverzoeken waarvan 2.950 minderjarig. Syrië is in 2021 opnieuw het herkomstland van de meeste asielzoekers, gevolgd door Afghanistan en Turkije.

Daarnaast zijn er in 2021 in totaal 10.120 verzoeken in het kader van gezinshereniging ingediend. Hierbij ging het om 5.615 minderjarige kinderen die naar Nederland zijn gekomen. Deze aantallen zijn ten opzichte van 2020 ook gestegen. Toen ging het om 3.865 verzoeken tot gezinshereniging waarbij 1.900 minderjarigen betrokken waren.

De piek in het aantal asielverzoeken lag de afgelopen jaren in 2015. Toen waren er 45.035 vluchtelingen die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend en 13.845 mensen die in het kader van gezinshereniging een verzoek hebben ingediend (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022; Vluchtelingenwerk Nederland, 2022). 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2021 hebben 2.150 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in 2020. Toen ging het om 985 minderjarigen. Sinds 2015 daalt het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen gestaag. Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. In 2021 is er voor het eerst weer sprake van een stijging.

De landen waar de meeste asielzoekers in 2021 van afkomstig waren, zijn: Syrië (1.081), Eritrea (230), Somalië (180) en Irak (160). Van de alleenstaande minderjarigen vreemdelingen is circa de helft  16-18 jaar (1.110 jongeren). 305 jongeren zijn 14-16 en 165 zijn jonger dan 14 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

11.047 minderjarige kinderen zaten op 1 juli 2022 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Hieronder zijn 1.411 alleenstaande minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Sinds 2015 was er sprake van een aanzienlijke daling in het aantal minderjarige asielzoekers. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In 2021-2022 is het aantal weer gestegen en ligt het niveau dichtbij dat van 2015 (COA, 2022).  

Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Meer informatie

Vluchtelingen

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud