Cijfers over asielzoekers

Aantal minderjarige asielzoekers

In 2020 hebben in totaal 19.180 vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Hiervan waren 3.190 minderjarig.  In 2019 ging het om 29.445 waarvan 5.690 minderjarigen. In beide jaren is circa 60 procent van deze kinderen onder de twaalf jaar (1.900 kinderen in 2020).

Daarnaast zijn er in 2020 in totaal 3.865 verzoeken in het kader van gezinshereniging ingediend. Hierbij ging het om 1.990 minderjarige kinderen die naar Nederland zijn gekomen.

De piek in het aantal asielverzoeken lag in de afgelopen jaren in 2015. Toen waren er 45.035 vluchtelingen die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend en 13.845 mensen die in het kader van gezinshereniging een verzoek hebben ingediend (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).  

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's)

In 2020 hebben 985 alleenstaande minderjarigen een aanvraag ingediend voor toelating als vluchteling. Sinds 2015 daalt het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen gestaag. Toen ging het om 3.860 alleenstaande minderjarigen. De landen waar de meeste asielzoekers van afkomstig waren, zijn: Syrië (445), Marokko (145) en Eritrea (80). Van de alleenstaande minderjarigen vreemdelingen zijnde meeste 16-18 jaar (490 jongeren). 305 jongeren zijn 14-16 en 165 zijn jonger dan 14 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Minderjarige kinderen in de Centrale Opvang Asielzoekers

6.483 minderjarige kinderen zaten op 1 januari 2021 in de Centrale Opvang Asielzoekers. Hieronder zijn 429 alleenstaande minderjarigen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen. Sinds 2015 is er een aanzienlijke daling in het aantal minderjarige asielzoekers. Toen zaten 11.795 minderjarigen in de Centrale Opvang Asielzoekers. In 2021 bestaat, net zoals voorgaande jaren, de grootste groep kinderen met 2.909 uit 4- tot 12-jarigen (COA, 2021).

Definitie

Een asielzoeker is iemand die de bescherming van een ander land inroept. Hij vraagt daarmee in dat land asiel aan.

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv's) is een minderjarige die een aanvraag om toelating als vluchteling heeft ingediend en bij binnenkomst niet wordt begeleid en/of verzorgd door ouders en/of meerderjarige bloed- of aanverwanten.

Meer informatie

Vluchtelingenkinderen

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud