Cijfers over peuterspeelzalen (psz)

Met ingang van januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterpeelzaalwerk van kracht. Deze wet regelt dat peuterspeelzaalwerk onder de definitie van kinderopvang komt. Het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verdwijnt en peuterspeelzalen worden niet meer apart geregistreerd.

Met deze wet worden de kwaliteitseisen voor beide voorzieningen volledig gelijk getrokken. Per 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen die nog niet omgevormd waren, in het Landelijk Register Kinderopvang alsnog omgezet in een kinderdagverblijf.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal geregistreerde locaties voor peuterspeelzaalwerk (1)   3.026 2.919   2.150 1.644 0
Aantal instellingen dat peuterspeelzaalwerk aanbiedt (2) 624 663 633   520 407 0
Aantal peuters dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal (3)     99.000   73.000 55.000 0
Aantal kindplaatsen (4)   66.131 63.353   43.314 33.383 0

(1) Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.

(2) Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari; peildatum 2018 is januari.

(3) Peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 is januari.

(4) Peildatum 2013 is december; peildatum 2014 is april; peildatum 2016 is maart; peildatum 2017 en 2018 is januari.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 april 2019.
  • Buitenhek Management & Consult (2018). Eindfase harmonisatie peuterspeelzaalwerk: facts & figures 2018.
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Kinderopvang (2016). Peuterspeelzaalwerk NL: facts & figures 2016. Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Kinderopvang.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud