Cijfers over kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan gratis verzorgen en opvoeden van kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint op de uren dat de eigen ouders of verzorgers dat niet zelf kunnen doen. De cijfers betreffen uitsluitend de opvang door kindercentra en gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang (1) 774.800 754.600 764.330 818.200 878.400 946.500 982.710 996.600 1.007.400 1.035.470
Aantal kinderen in dagopvang (2) 416.290 404.270 406.480 434.220 465.480 507.040 522.460 474.400 540.410 555.060
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang 409.840 401.170 408.850 438.930 471.100 503.700 527.750 497.300 537.010  551.340
Aantal kinderen in gastouderopvang (3) 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 150.690 146.070 142.100 127.380 121.140

(1) Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De aantallen betreffen kinderen met kinderopvangtoeslag.

(2) Geregistreerde kindercentrum of en gastouderbureau.

(3) Het betreft het totaal aantal kinderen in zowel dagopvang door gastouders als buitenschoolse opvang door gastouders.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 21 juli 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud