Cijfers over kinderopvang

Het bedrijfsmatig of anders dan gratis verzorgen en opvoeden van kinderen totdat het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint op de uren dat de eigen ouders of verzorgers dat niet zelf kunnen doen. De cijfers betreffen uitsluitend de opvang door kindercentra en gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang. Informele kinderopvang door familie of vrienden en tieneropvang vallen hier niet onder.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal aantal kinderen in formele kinderopvang (1) 821.500 774.800 754.600 764.330 818.200 878.400 946.500 982.710 1.002.220
Aantal kinderen in dagopvang (2) 447.720 416.290 404.270 406.480 434.220 465.480 507.040 522.460 527.620
Aantal kinderen in buitenschoolse opvang 427.770 409.840 401.170 408.850 438.930 471.100 503.700 527.750 542.170
Aantal kinderen in gastouderopvang 140.630 136.800 136.350 141.510 150.550 153.330 150.690 146.070 136.030
Aantal locaties dagopvang   6.220 6.187 6.446 6.731 7.499      
Aantal locaties buitenschoolse opvang   6.682 6.417 6.336 6.418 6.648 6.894    
Aantal locaties gastouderopvang   46.578 40.148 36.807 34.504 33.585      

(1) Kinderopvang bestaat hierbij uit kinderdagverblijven, geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

(2) Geregistreerde kindercentrum of en gastouderbureau.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 6 augustus 2021.
Bronnen
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud