Cijfers over voogdij

Volledig juridisch gezag over een minderjarige door een ander dan de ouder. De voogd, bureau jeugdzorg of de voogdijinstelling regelt de verzorging en opvoeding en is wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Volgens de Jeugdwet valt dit aanbod onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal kinderen en jongeren onder voogdij (1) 10.685 11.395 11.595 11.675 11.665 11.545 11.305 10.795

(1) Het totaal van voogdij, voorlopige voogdij en tijdelijke voogdij.

 
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 5 mei 2023.  
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud