Cijfers over Veilig Thuis

Ook bekend als: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn 26 regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Op 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk geweld samengegaan onder de nieuwe naam Veilig Thuis.

Sinds 2015 verzamelt het CBS elk halfjaar gegevens voor de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in een informatieprotocol vastgelegd welke gegevens aangeleverd moeten worden. Tot 1 januari 2019 zijn cijfers van de afzonderlijke Veilig Thuisorganisaties gepubliceerd. Er zijn tot 1 januari 2019 geen landelijk totaalcijfers beschikbaar, omdat de cijfers tussen de Veilig Thuisorganisatie onderling niet goed vergelijkbaar waren. Per 1 januari 2019 is een nieuw informatieprotocol ingevoerd, waardoor er meer eenduidigheid is in de gegevens.

Betreft: 2019 2020 2021 2022
Aantal ontvangen meldingen 131.800 127.410 119.185 122.935
Totaal aantal gestarte adviezen 107.690 122.045 133.905

134.050

Aantal meldingen van kindermishandeling 55.590 62.975 60.905 62.095
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 april 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud