Cijfers over speciale scholen

Ook bekend als: speciaal onderwijs en clusterschool

De speciale scholen omvatten het basis- en het voortgezet onderwijs aan leerlingen die op grond van een stoornis, ziekte of beperking niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Door de ernst of aard van hun beperking komen deze leerlingen niet in aanmerking voor speciaal basisonderwijs (sbo), leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs kunnen onderwijs volgen tot ze 20 jaar worden. Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie nodig.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Totaal aantal leerlingen speciale scholen (1) 70.416 71.230 70.980 68.214 67.051 67.490 68.432 69.821 70.201 71.600 72.400
Aantal leerlingen cluster 1 (2) 738 736 702 653 600 565 575 584 587 570 570
Aantal leerlingen cluster 2 (3) 9.193 9.170 8.960 8.471 8.055 8.224 8.346 8.273 8.300 8.202 8.070
Aantal leerlingen overige clusters (4) 60.485 61.324 61.318 59.090 58.396 58.701 59.511 60.964 61.314 62.830 63.770
Totaal aantal speciale scholen 322 321 319 271 279 266 265 265 264 264  

(1) Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
(2) Onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen.
(3) Onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen.
(4) Onderwijs aan kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen of met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

   
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 juni 2023.
   
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud