Cijfers over speciaal basisonderwijs (sbo/sbao)

Een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) is bedoeld voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij het leren dan een reguliere basisschool kan bieden. De beperkingen van de leerlingen zijn echter niet van dien aard, dat zij voldoen aan de criteria voor plaatsing op een speciale school. Een sbo-school heeft kleine groepen en beschikt over meer deskundigheid op het gebied van leer- en gedragsproblemen dan het regulier basisonderwijs.

Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie nodig.

De scholen voor speciaal basisonderwijs vallen onder de Wet op het Primair Onderwijs en vallen onder hetzelfde samenwerkingsverband waarin de reguliere basisscholen zijn verenigd.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal leerlingen (1) 41.768 39.929 38.135 36.847 34.737 33.869 33.951 34.953 35.731 35.671 35.399 34,635
Aantal scholen (2) 304 296 291 288 284 279 273 272 268 265 263  262

(1) jaartallen betreffen schooljaren, 2010 is bijvoorbeeld schooljaar 2010/2011

(2) Betreft het totale aantal hoofdvestigingen speciaal basisonderwijs per schooljaar. 2014 is bijvoorbeeld schooljaar 2014/2015

   
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 april 2023.
   
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud