Cijfers over Halt-bureaus

Ook bekend als: Halt

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Het Halt-bureau geeft daarnaast voorlichting op scholen, sportverenigingen in de wijk en biedt interventies en projecten op het gebied van jeugdcriminaliteit.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal Halt-verwijzingen 16.526 17.606 16.820 16.891 16.486 17.030 16.995 14.419 16.088 13.420
Aantal regiokantoren 16 16 10 10 10 10 10 10 10 9

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 augustus 2021.

Bronnen
  • Halt (2021). Highlights van Halt 2021.
  • Halt (2020). Highlights van Halt 2019.
  • Halt (2019). Highlights van Halt 2018.
  • Halt (2018). Highlights van Halt 2017.
  • Halt (2017). Jaarverslag Stichting Halt 2016.
  • Halt (2016). Jaarverslag Stichting Halt 2015.
  • Halt (2015). Jaarcijfers 2014.
  • Halt (2012). Jaarbericht 2011.
  • Halt (2011). Jaarbericht 2010.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud