Cijfers over Stichting Adoptievoorzieningen

Ook bekend als: SAV, Vergunninghouders

De Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) verzorgt onder meer, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de verplichte voorbereidingsbijeenkomsten voor ouders tijdens de adoptieprocedure. Verder geven ze, met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, advies, informatie en begeleiding: aan adoptieouders, adoptiekinderen en professionals, zowel voorafgaand, tijdens, als na de adoptieprocedure.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal verzoeken om toestemming voor adoptie 1.216 842 688 722 631 717 465 352
Aantal geplaatste kinderen 529 488 401 354 304 214 210 156
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 oktober 2019.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud