Cijfers over consultatiebureaus (CB's)

Ook bekend als: Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar

Het consultatiebureau verzorgt medische basiszorg en preventie voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het staat open voor alle kinderen vanaf de geboorte, zonder voorafgaande verwijzing. Elk consultatiebureau verzorgt het Rijksvaccinatieprogramma, periodieke screenings en opname in een kindvolgsysteem. Het consultatiebureau valt onder een thuiszorgorganisatie of een GGD.

Betreft: 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde vaccinatiepercentage voor DKTP (1) 93,7 93,2 92,7 92,5
Gemiddelde vaccinatiepercentage voor Hib (2) 94,9 94,2 93,4 93,1
Gemiddelde vaccinatiepercentage voor M en C (3) 94,6 93,5 92,6 92,0
Gemiddelde vaccinatiepercentage voor BMR (4) 93,3 92,6 92,2 92,0

(1) Percentage 5 jarigen met basis DKTP vaccinatie in het betreffende verslagjaar.
(2) Percentage 0- tot 4-jarigen met afgesloten Hib vaccinatie in het betreffende verslagjaar.
(3) Percentage kinderen met volledig afgesloten M en C vaccinatie in het betreffende verslagjaar.
(4) Percentage kinderen met volledig afgesloten BMR vaccinatie in het betreffende verslagjaar.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 17 december 2019.
Bronnen
  • RIVM (2019). Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018.
  • RIVM (2018). Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud