Cijfers over Immigratie- en Naturalisatiedienst

Ook bekend als: IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt de aanvragen om toelating voor langdurig verblijf in Nederland. Een groot deel van deze aanvragen wordt ingediend door asielzoekers. Naast gezinnen betreft dit ook minderjarige asielzoekers.

De IND is een agentschap van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bestaat uit kantoren en loketten verspreid over Nederland.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Asielaanvragen familie en gezin 27.190 24.830 27.960 36.840 35.360 37.580 40.830 32.730

42.690

45.300
Percentage ingewilligde asielverzoeken familie en gezin 88% 84% 81% 78% 75% 80% 85% 80%

82%

89%
Asielaanvragen Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen 310 960 3.859 1.707 1.181 1.225 1.046 986

2.091

4.207
Aantal medewerkers (fte) (1) 3.481 3.500   2.946 3.057 2.935 3.701 3.914

4.120

4.653

(1) Verspreid over het landelijk en lokale kantoren.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 oktober 2023.

 

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud