Cijfers over hoger onderwijs (ho)

Instellingen voor hoger onderwijs zijn scholen voor hoger beroeps onderwijs (hbo) en universiteiten (ook wel wetenschappelijk onderwijs of wo genoemd). Voor toelating tot een hbo-instelling is een havodiploma nodig, voor een universiteit een vwo-diploma.

Betreft: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ingeschrevenen hbo (peildatum 1 oktober) 446.434 442.567 446.645 452.690 455.736 462.400 489.383 491.499 476.877 459.600
Ingeschrevenen wo (peildatum 1 oktober) 255.661 261.176 268.027 280.114 294.769 305.818 331.505 344.721 344.347 341.800
Aantal hbo-instellingen (1) 37 34 34 37 33 33 36 36 36 36
Aantal wo-instellingen (2) 15 19 20 21 21 21 21 21 21 20

(1) Peildatum oktober van betreffende studiejaar.
(2) Peildatum oktober van het betreffende studiejaar.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 april 2024.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud