Cijfers over hoger onderwijs (ho)

Instellingen voor hoger onderwijs zijn scholen voor hoger beroeps onderwijs (hbo) en universiteiten (ook wel wetenschappelijk onderwijs of wo genoemd). Voor toelating tot een hbo-instelling is een havodiploma nodig, voor een universiteit een vwo-diploma.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal hbo-instellingen (1) 39 39 37 37 34 34 37 33 33
Personeel hbo in fte's (aantal x 1.000) (2) 31,7 3.194 - 33,4 34,5 35,6 35,8 36,2 37,2
Ingeschrevenen hbo (peildatum 1 oktober) 423.945 421.693 440.293 446.434 442.567 446.645 452.690 455.736 462.400
Aantal wo-instellingen (3) 14 14 14 15 19 20 21 20 20
Personeel wo fte X 1.000 (4) 40,1 40,2 40,6 41 41,7 42,6 43,8 44,8  
Ingeschrevenen wo (peildatum 1 oktober) 245.428 241.372 250.186 255.661 261.176 268.027 280.114 294.769 305.818

(1) Peildatum oktober van betreffende studiejaar.
(2) Betreft onderwijzend en ondersteunend personeel.
(3) Peildatum oktober van het betreffende studiejaar.
(4) Betreft wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Peildatum is oktober van het betreffende studiejaar.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 mei 2020.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud