Cijfers over middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.

De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal leerlingen mbo's (1) 476.275 483.362 487.114 498.139 512.946 507.302 513.136 494.260
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (2) 97.784 101.751 107.894 121.478 130.367 127.259 130.191 136.700
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL) (3) 378.491 381.611 379.220 376.661 373.487 379.773 373.404 347.510
Aantal instellingen 66 66 66 63 63 63 60 58
Aantal gediplomeerden X 1.000 (4) 152 146 146 142 154 144,5 157,4 141,8
Aantal medewerkers in fte's (aantal x 1.000) (5) 43,7 45 45,4 45,9 46,2 47,3 48.9  

(1) De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
(2) De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
(3) Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.
(4) De cijfers betreffen leerlingen die geslaagd zijn voor het BBL (niveau 1 t/m 4), Bol-vt en Bol-dt.
(5) Betreft directie, onderwijspersoneel, onderwijsondersteunend personeel en leraren in opleiding.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 7 april 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud