Cijfers over middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Op een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden beroepsgerichte opleidingen verzorgd voor vier sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek.

De opleidingen zijn ondergebracht in een kwalificatiestructuur met vier opleidingsniveaus en elk van deze niveaus kan worden gevolgd in twee leerwegen: de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantal leerlingen mbo's (1) 476.275 483.362 487.114 498.139 512.946 507.302 513.136 493.080 479.510
Aantal leerlingen Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (2) 97.784 101.751 107.894 121.478 130.367 127.259 130.191 135.960           140.040
Aantal leerlingen Beroepsopleidende leerweg (BOL) (3) 378.491 381.611 379.220 376.661 373.487 379.773 373.404 346.840          329.560
Aantal instellingen 66 66 66 63 63 63 60 58 57

(1) De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende schooljaar staat ingeschreven.
(2) De cijfers gaan over het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het betreffende jaar staat ingeschreven.
(3) Totaal deeltijd en voltijd leerlingen.

 
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 29 april 2024.
 
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud