Cijfers over voortgezet onderwijs (vo)

Vanaf gemiddeld 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
  • praktijkonderwijs
Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal instellingen voor voortgezet onderwijs 659 658 658 655 651 648 652 649  
Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs       1.420 1.433 1.461 1.464 1.454 1.450
Medewerkers in fte's (aantal x 1.000) (1) 85,1 83,8 83,7 84,7 85,3 85,3 84,7 84 83,6
Totaal aantal leerlingen (2) 948.673 960.682 973.514 985.069 995.336 995.477 985.252 968.197 950.447

(1) Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.

(2) Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 juni 2020.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud