Cijfers over voortgezet onderwijs (vo)

Vanaf gemiddeld 12 jaar gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs.

Het voortgezet onderwijs bestaat uit:

  • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)
  • voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
  • praktijkonderwijs
Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal instellingen voor voortgezet onderwijs 658 655 651 648 652 649   650 648 641
Aantal vestigingen in het voortgezet onderwijs   1.420 1.433 1.461 1.464 1.454 1.451 1.438 1.443 1.450
Medewerkers in fte's (aantal x 1.000) (1) 83,7 84,7 85,3 85,3 84,7 84 83,9 83,3 86,1 87
Totaal aantal leerlingen (2) 973.514 985.069 995.336 995.477 985.252 968.243 950.461 934.333 929.671 936.580

(1) Medewerkers zijn: directie, het onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en de leraren in opleiding.

(2) Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. Het betreft het totaal aantal leerlingen in algemene leerjaren, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 april 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud