Cijfers over Wajong-uitkeringen

Wajong staat voor 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'. Wajong is een inkomensvoorziening voor mensen die vóór hun 30e jaar een ziekte of een beperking kregen waardoor ze niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken.

Betreft: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aantal Wajong-uitkeringen 232.600 244.600 250.100 248.100 246.600 245.700 244.800 243.500 243.100 243,8 244,9
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 maart 2024.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud