Cijfers over ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een gezagsbeperkende maatregel. Doel van de ondertoezichstelling is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico's lopen. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden. 

Een kind met een ondertoezichtstelling krijgt een gezinsvoogd toegewezen van een gecertificeerde instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind tijdelijk uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met maximaal een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal aantal kinderen onder toezicht (1) 32.695 29.960 29.160 29.525 30.570 30.550

30.930

28.780 26.335

(1) Cijfers betreffen totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling

   
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 mei 2024.    
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud