Cijfers over De Luisterlijn

Ook bekend als: Tot en met 2016 was de naam van deze organisatie Sensoor.

De Luisterlijn is een vrijwilligersorganisatie die anoniem en vertrouwelijk telefonische hulpverlening biedt aan mensen vanaf 18 jaar die een probleem ervaren op psychosociaal gebied en behoefte hebben aan een luisterend oor. De Luisterlijn is ook bereikbaar via chat en mail.

Betreft: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal vrijwilligers       900 900 1.200 1.500 1.500 1.367
Totaal aantal contacten (1)       257.526 253.777 276.229 330.089 322.518 357.269
Aantal chatgesprekken         18.713 28.502 31.607 30.095 34.713
Aantal e-mail gesprekken       1.337 1.198 5.015 5.128 6.378 1.461
Aantal gesprekken met jongeren (2)       25.103 25.725 22.098 10.562 28.291 16.709*

(1) Telefoon, mail en per chat; alle leeftijden

(2) Telefoon, email en per chat met jongeren. De cijfers van 2015 tot en met 2017 betreffen jongeren onder de 30 jaar. 2018 en daarna gaan over jongeren tot 25 jaar. De cijfers over 2020 betreffen het aantal contacten per chat en email.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 1 september 2021.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud