Cijfers over antidiscriminatievoorzieningen

Ook bekend als: Antidiscriminatiebureau, Meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

De term antidiscriminatievoorziening wordt gereserveerd voor de organisatie die de volgende wettelijke taken uitvoert:

  • Bijstand: ondersteuning en advies bij discriminatieklachten;
  • Registreren: het registreren van klachten over en meldingen van discriminatie.

Alle antidiscriminatiebuureas zijn tevens antidiscriminatievoorzieningen, ze voeren namelijk de twee wettelijke taken uit. Maar niet alle antidiscriminatievoorzieningen zijn antidiscriminatiebureaus, want ook andere organisaties, zoals welzijnsinstellingen, kunnen de wettelijke taken uitvoeren.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal meldingen (1) 4.561 4.761 4.691 4.320 4.382 5.477 6.922 5.281
Discriminatie op grond van herkomst (2) 1.965 2.001 1.800 1.944 1.922 2.842 2.352 2.270

(1) De cijfers betreffen alleen registraties bij antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie, Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en het College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.

(2) Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 25 oktober 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud