Cijfers over antidiscriminatiebureaus

Ook bekend als: Antidiscriminatievoorzieningen, Meldpunt discriminatie, Bureau Gelijke behandeling, Art. 1

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo'n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

De term antidiscriminatievoorziening wordt gereserveerd voor de organisatie die de volgende wettelijke taken uitvoert:

  • Bijstand: ondersteuning en advies bij discriminatieklachten;
  • Registreren: het registreren van klachten over en meldingen van discriminatie.

Alle ADB’s zijn tevens antidiscriminatievoorzieningen (ze voeren immers de twee wettelijke taken uit), maar niet alle antidiscriminatievoorzieningen zijn ADB’s (ook andere organisaties als welzijnsinstellingen kunnen de wettelijke taken uitvoeren).

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal ingediende klachten (1) 4.561 4.596 4.691 4.320 4.382
Discriminatie op grond van herkomst (2) 1.965 2.001 1.800 1.944 1.922
Aantal organisaties 33     20  

(1) De cijfers betreffen alleen registraties bij Antidiscriminatievoorzieningen. Meldingen bij de politie, Mind (meldpunt voor internetdiscriminatie) en de College voor de Rechten van de mens zijn niet meegeteld.

(2) Herkomst is de meest voorkomende discriminatiegrond. Cijfers betreffen meldingen bij het Antidiscriminatiebureau. Meldingen bij politie of andere instanties zijn niet meegeteld.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 9 december 2020.
Bronnen
  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2017). Factsheet Discriminatie 2016.
  • Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (2016). Kerncijfers 2015. Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij antidiscriminatievoorzieningen.
  • Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties, Poilitie & Art.1 (2020). Discriminatiecijfers in 2019.
  • Walz, G. (2018). Discriminatiecijfers in 2017.
  • Walz, G.,van Bon, S. & Fiere, B. (2019). Discriminatiecijfers in 2018.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud