Cijfers over Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's)

Een justitiële jeugdinrichting (JJI) is een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of jongeren met een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (afgekort PIJ, ook wel bekend als 'jeugd-tbs').

In de JJI worden straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht uitgevoerd. Bij insluiting is de jongere tussen 12 en 18 jaar oud. Tot 1 april 2014 werd het jeugdstrafrecht toegepast op jongeren tot 21 jaar. Met de invoering van het adolescentenrecht is dit verhoogd tot 23 jaar.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal locaties (1) 11 10 9 9 9 8 7 7   7
Aantal jongeren bereikt (2) 1.846 1.869 1.494 1.391 1.437 1.442 1.434     1.659
Aantal jeugddetenties opgelegd door rechter         1.010 970 955 1.000 1.175 1.080

(1) Zowel Rijks- als particuliere jeugdinrichtingen.

(2) Betreft instroom vanuit de 'vrije maatschappij' totaal strafrechtelijk.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 26 april 2021.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud