Cijfers over Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's)

Een justitiële jeugdinrichting (JJI) is een gesloten instelling voor jongeren met jeugddetentie of jongeren met een maatregel tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting (afgekort PIJ, ook wel bekend als 'jeugd-tbs').

In de JJI worden straffen en maatregelen van het jeugdstrafrecht uitgevoerd. Bij insluiting is de jongere tussen 12 en 18 jaar oud. Tot 1 april 2014 werd het jeugdstrafrecht toegepast op jongeren tot 21 jaar. Met de invoering van het adolescentenrecht is dit verhoogd tot 23 jaar.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal locaties (1) 9 8 7 7 8 7 7 11
Instroom 1.437 1.442 1.434 1.779        
Uitstroom 1.431 1.445 1.417   1.915 1.645 1.457 1.574
Aantal jeugddetenties, tot 18 jaar, opgelegd door rechter 1.010 970 955 1.000 1.170 1.080 1.010  

(1) Zowel Rijks- als particuliere jeugdinrichtingen.

Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 juni 2023.
Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud