Verbinding onderwijs en jeugdhulp: in het kort

Als schoolgaande kinderen jeugdhulp krijgen, is het fijn als hun leerkracht en hulpverlener samenwerken. Anders gezegd: dan is het fijn als er verbinding is tussen onderwijs en jeugdhulp. Maar hoe zorg je voor die verbinding? En hoe zorg je voor verbinding tussen de directeuren en bestuurders van deze organisaties?

Als schoolgaande kinderen jeugdhulp krijgen, is het fijn als hun leerkracht en hulpverlener samenwerken. Anders gezegd: dan is het fijn als er verbinding is tussen onderwijs en jeugdhulp. Maar hoe zorg je voor die verbinding? En hoe zorg je voor verbinding tussen de directeuren en bestuurders van deze organisaties?

Kinderen worden beter ondersteund als school en jeugdhulp met elkaar samenwerken. De school is voor de meeste kinderen sowieso belangrijk. Het is een beschermende omgeving. Daarom is het beter als de hulpverlener naar school komt en niet andersom. Dan hoeven kinderen ook niet naar een andere school omdat de jeugdhulp in een andere gemeente zit.

Cijfers

  • 12 procent van de kinderen in het basisonderwijs en 50 procent van de kinderen in het speciaal basisonderwijs heeft contact met jeugdhulp.
  • 12 procent van de jongeren in het voortgezet onderwijs, 60 procent van de jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en 30 procent van de jongeren in het praktijkonderwijs heeft contact met jeugdhulp.
  • Voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om 8 procent.

Wat speelt er nu?

  • In coronatijd is meer aandacht nodig voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, vooral vanwege de sluiting van scholen in de lockdown.
  • De minister van OCW en de minister van VWS werken steeds nauwer samen om te zorgen dat kinderen en jongeren gewoon naar school kunnen, ook als er jeugdhulp nodig is.