Publicaties NJi over verbinding onderwijs en jeugdhulp

 • Sámen voor het kind

  Ouders
  Professionals

  Goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en andere jeugdprofessionals bevordert de ontwikkeling van kinderen. Deze toolkit helpt je daarbij.

 • Vanuit geslotenheid naar het mbo

  Professionals
  Beleidsmakers

  Over de overstap van jongeren vanuit het onderwijs in gesloten jeugdzorginstellingen en forensische centra jeugd naar het mbo.

 • Iedereen doet mee

  Professionals
  Beleidsmakers

  In het magazine 'Iedereen doet mee' besteden we aandacht aan hoe je samen kunt toewerken naar zorg in onderwijstijd.

 • Mbo-student centraal

  Professionals
  Beleidsmakers

  Deze publicatie gaat over de samenwerking van mbo-instellingen met andere partijen om studenten extra ondersteuning te bieden.

 • School als Werkplaats - Friesland College

  Professionals
  Beleidsmakers

  Mbo-studenten kunnen soms extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Lees hoe het Friesland College dat doet.

 • Klas als Werkplaats - Albeda

  Professionals
  Beleidsmakers

  Mbo-studenten kunnen soms extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Een aantal mbo-instellingen geeft dit een impuls.

 • Klas als werkplaats: Zadkine

  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit praktijkvoorbeeld beschrijven NJi en ECBO de interventie 'De klas als werkplaats' op het Zadkine in Rotterdam.

Verrassend passend. Combinatie onderwijs-jeugd middelen

Onderwijs en jeugdzorg vallen onder verschillende wetten. Professionals in onderwijs en jeugdhulp hebben in de samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak te komen met goede financieringsafspraken.

Lees meer

Meer publicaties