Publicaties NJi over verbinding onderwijs en jeugdhulp

 • Een lerend netwerk starten

  Professionals

  Deze publicatie beschrijft hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten en hoe ze duurzame veranderingen kunnen stimuleren binnen hun netwerk.

  Lees meer over Een lerend netwerk starten
 • Richting geven aan kleinschalig verblijf

  Professionals
  Beleidsmakers

  Dit rapport schetst wat bekend is over kleinschalig verblijf, uit wetenschap, ervaringen van kinderen en jongeren, en praktijkervaringen van organisaties.

  Lees meer over Richting geven aan kleinschalig verblijf
 • Sociale veiligheid is van iedereen

  Professionals
  Beleidsmakers

  Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale en regionale partners nodig

  Lees meer over Sociale veiligheid is van iedereen
 • Samen staan we sterker

  Professionals

  Hoe geef je vorm aan de samenwerking tussen het mbo en jeugdzorg? In deze publicatie geven we 14 praktijkvoorbeelden ter inspiratie en als stimulans.

  Lees meer over Samen staan we sterker
 • Het groeiend jeugdzorggebruik

  Professionals

  De vraag naar jeugdzorg groeit al twintig jaar. Wij geven drie oorzaken voor deze groei én wat nodig is voor een beter functionerend jeugdstelsel.

  Lees meer over Het groeiend jeugdzorggebruik
 • De sterkste schakels

  Professionals
  Beleidsmakers

  In dit onderzoek is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs.

  Lees meer over De sterkste schakels
 • Handleiding teamleergesprek (po)

  Professionals

  Hoe ga je op het primair onderwijs om met leerlingen die te maken hebben met kindermishandeling? Handleiding Teamleergesprek biedt handvatten. Lees meer.

  Lees meer over Handleiding teamleergesprek (po)
 • Handleiding teamleergesprek (vo)

  Professionals

  Hoe ga je om met leerlingen in het voortgezet onderwijs die slachtoffer zijn van kindermishandeling? Handleiding Teamleergesprek biedt handvatten.

  Lees meer over Handleiding teamleergesprek (vo)

Verrassend passend. Combinatie onderwijs-jeugd middelen

Onderwijs en jeugdzorg vallen onder verschillende wetten. Professionals in onderwijs en jeugdhulp hebben in de samenwerking te maken met andere regelgeving, geldstromen en organisatieculturen. Dit kan lastig zijn om tot een gezamenlijke aanpak te komen met goede financieringsafspraken.

Lees meer

Meer publicaties