Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten

Hoe je als professional jongeren kunt ondersteunen

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) zijn lichamelijke klachten die jongeren langere tijd kunnen hebben en hun dagelijks leven beïnvloeden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met deze klachten naar school blijven gaan? En welke ondersteuning kun je als professional daarbij geven?

Het NJi, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Ingrado deden een praktische verkenning naar wat jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten helpt om naar school te blijven gaan. Daarbij is ook bekeken hoe de samenwerking met de jongeren, ouders en professionals in en rond de school in de praktijk vorm kan krijgen.

Moeilijk om naar school te gaan

Het hebben van aanhoudende lichamelijke klachten betekent niet automatisch dat jongeren niet naar school kunnen. Soms hebben ze wel wat aanpassingen op school nodig. Uit de ervaringen van jongeren en hun ouders blijkt dat de klachten invloed kunnen hebben op hun dagelijks leven. Soms missen ze lessen op school of een deel van de lesstof. Ook kan het contact met hun medeleerlingen eronder lijden. Daardoor kunnen zij zich eenzaam voelen. Met deze handreiking vragen de auteurs daarom vooral aandacht voor jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten die het moeilijk maken om naar school te gaan.

Voor wie

De handreiking is vooral bedoeld voor mentoren en ondersteuningsco­ördinatoren in het voortgezet onderwijs, jeugdartsen en leerplichtambtenaren die samen willen werken aan de schoolaanwezigheid van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten. Ook de afstemming met specialisten uit de medische wereld en de jeugdhulp die daarvoor nodig kan zijn, komt aan bod.

Omslag Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten
Titel: 
Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten. Hoe je als professional jongeren kunt ondersteunen
Auteur: 
Donkers, E. (NJi), H. Mastwijk (Ingrado), M. Weghorst (NCJ), M. Zegers (NJi)
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
16 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Download de infographic