Praktijkkaart Van thuis weer naar school

Binnen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is specifiek aandacht voor (potentiële) uitval onder kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW vraagt scholen dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden die het NPO biedt voor deze kinderen en jongeren. Het ministerie van OCW heeft het NJi en Ingrado gevraagd om ter ondersteuning hiervan een praktijkkaart op te stellen.

Om leerlingen weer volledig te laten deelnemen aan het onderwijs zijn vaak kleine stapjes nodig. Net zoals schoolverzuim een proces is dat vaak sluipend verloopt, is terugkeren naar school ook een proces dat vaak een langere tijd vraagt en niet in één keer slaagt. De praktijkkaart Van thuis weer naar school biedt scholen en gemeenten praktische handvatten om leerlingen weer deel te laten nemen aan het onderwijs.

Titel: 
Praktijkkaart Van thuis weer naar school
Auteur: 
Fafieanie, V. en H. Mastwijk
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
21 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie