Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp

Tips voor een betere samenwerking

Jeugdprofessionals kwamen in april samen om van elkaar te leren en om elkaar te inspireren over schoolgericht werken. Deze publicatie geeft een impressie van de bijeenkomsten met tips voor een betere samenwerking tussen school en jeugdhulpprofessionals.

School is dé plek voor het versterken van het 'alledaagse' opvoeden en opgroeien. Schoolgericht werken in de jeugdhulp is hulp en ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders op of via school. In iedere gemeente is dit weer anders georganiseerd en professionals met verschillende functies doen dit. Schoolgericht werken draagt eraan bij dat hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders goed op elkaar wordt afgestemd.

Omslag Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp
Titel: 
Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp. Tips voor een betere samenwerking
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut; Sociaal Werk Nederland; BPSW
Jaar: 
Omvang: 
2 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie