Mbo-student centraal

Samenwerken voor een succesvolle en kansrijke toekomst

Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Deze publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.

Het document biedt een overzicht van vraagstukken waar studenten mee te maken kunnen hebben en inzicht in welke professionals vanuit school en het sociaal domein hierbij betrokken zijn. Ook zet het knelpunten in de bestuurlijke samenwerking op een rij. Studenten vertellen wat zij belangrijk vinden. Twee uitgebreide praktijkvoorbeelden beschrijven hoe regio's met een succesvolle samenwerking omgaan met knelpunten. Tot slot biedt het document handvatten voor het voeren van het gesprek in de regio.

Werkgroep

De publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de ministeries van OCW en VWS, de gemeente Utrecht, de MBO Raad, Ieder(in), JongPIT, de VNG, Jeugdzorg Nederland, het Deltion College, mboRijnland, Jellinek, de Nederlandse ggz, Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut. Zij maken deel uit van de werkgroep die zich inzet voor de verbetering van de samenwerking van mbo-instellingen in het sociaal domein bij de ondersteuning voor mbo-studenten, in het kader van de Verbeteragenda passend onderwijs mbo.

Voor de beste weergave lees je de publicatie op een desktop.

Omslag Mb0-student centraal
Titel: 
Mbo-student centraal. Samenwerken voor een succesvolle en kansrijke toekomst
Auteur: 
Ven, H. van de, E. de Jong, V. Fafieanie
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
42 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie