Succesvolle aanpakken in het mbo

Mbo-studenten kunnen soms wat extra hulp gebruiken om hun opleiding succesvol af te ronden. Een aantal mbo-instellingen geven dit een impuls door samen te werken met partners uit de hulpverlening, onderwijs en het bedrijfsleven. Hoe ze dat doen, lees je in een serie inspirerende voorbeelden.

Theoretisch onderbouwd

De aanpakken op onderstaande mbo-instellingen zijn onderzocht, waarbij de context, de interventie, de werkzame mechanismen en de resultaten zijn beschreven. In het onderzoek zijn de gevonden mechanismen verbonden met aansluitende wetenschappelijke theorieën, waardoor de aanpakken niet alleen in de praktijk blijken te werken, maar ook theoretisch onderbouwd zijn.

Bekijk het webinar over het onderzoekLees het volledige onderzoekBekijk de infographic

Klas als Werkplaats: Zadkine en Albeda

De mbo-instellingen Zadkine en Albeda hebben de aanpak 'Klas als Werkplaats' opgezet. Bij deze aanpak hebben klassen niet alleen een studieloopbaanbegeleider, maar ook een 'Klas als Werkplaats'-medewerker, een zogenaamde KAW'er. Dit is een hulpverlener of jongerenwerker die samenwerkt met de studieloopbaanbegeleider. Zo kunnen studenten gemakkelijk terecht met hun vragen en zorgen, waardoor vroegtijdig de nodige hulp en ondersteuning kan worden geboden.

Wil je zien hoe de 'Klas als Werkplaats' aanpak in zijn werk gaat? Bekijk hier de video van het Albeda. Hier vertellen studenten, een KAW'er en studieloopbaanbegeleider meer over de aanpak.

Videobeschrijving

In deze video wordt verteld over de aanpak 'Klas als Werkplaats' van de mbo-instelling Albeda. Bij deze aanpak hebben klassen niet alleen een studieloopbaanbegeleider, maar ook een 'Klas als Werkplaats'-medewerker, een zogenaamde KAW'er. Dit is een hulpverlener of jongerenwerker die samenwerkt met de studieloopbaanbegeleider. Zo kunnen studenten gemakkelijk terecht met hun vragen en zorgen, waardoor vroegtijdig de nodige hulp en ondersteuning kan worden geboden.

Lees meer:

Klas als Werkplaats - ZadkineKlas als Werkplaats - Albeda

School als werkplaats: Friesland College

Het Friesland College heeft de aanpak 'School als Werkplaats' opgezet. Een deel van de studenten, vooral op mbo-niveaus 1 en 2, heeft problemen op een of meerdere andere leefdomeinen dan school. De laagdrempelige aanpak van 'School als Werkplaats' zorgt ervoor dat studenten vroegtijdig ondersteuning krijgen zodat ze zich op school op hun opleiding kunnen richten. Jeugdzorgmedewerkers en gemeenten werken samen met de ondersteuningsmedewerkers vanuit de opleiding.

Lees meer:

School als Werkplaats - Friesland College

Praktijkleren: Gilde Opleidingen 

Gilde Opleidingen biedt praktijkleren aan entree-studenten: leren op de werkplek. Ze werken hiervoor samen met partners in het bedrijfsleven. In de twee projecten 'Praktijkleren in de binnenstad' en 'WijkLeerbedrijf Venray' wordt het onderwijsprogramma en de begeleiding van de studenten uitgevoerd op de werkplek. Dit doen docenten en medewerkers uit het bedrijf samen. Hiermee lopen leren en werken soepel in elkaar over en kan er steeds de juiste ondersteuning worden geboden.

We beschrijven beide voorbeelden aan de hand van de CIMO-methode. Hierbij kijken we naar de context, de interventie, de werkzame mechanismen en de resultaten van de interventie. 
Wil je zien hoe praktijkleren in zijn werk gaat? Bekijk de video van Gilde Opleidingen. Hierin vertellen studenten, docenten en medewerkers meer over de aanpak. 

Lees meer:

WijkLeerbedrijf VenrayPraktijkleren in de binnenstad

Eva de Jong

Eva de Jong

senior medewerker inhoud