Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten

Inspiratie en tips voor samenwerking tussen mbo en hulpverlening

Mbo-studenten zo optimaal mogelijk ondersteunen, vooral als er (jeugd)hulp nodig is: dáár is het mbo-instellingen en gemeenten om te doen. Maar hoe kunnen zij nu het beste samenwerken om dit te bereiken? Sinds de komst van passend onderwijs, veranderingen in de zorg voor jeugd, de Jeugdwet en de Wmo ziet het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) landelijk verschillende varianten van samenwerking ontstaan. Bij veel gemeenten en mbo-instellingen leven vragen over de resultaten, organisatie en kosten van die samenwerking. In overleg met de MBO-Raad heeft het Nederlands Jeugdinstituut daarom samen met KBA Nijmegen het initiatief genomen om ter inspiratie voor anderen drie voorbeelden van samenwerking te beschrijven: de School Als Wijkteam-aanpak van het Deltion College, de School Als Werkplaats-aanpak van het Friesland College en de Schakelfunctionaris-aanpak van Landstede.

Over deze handreiking

Naast een uitgebreide beschrijving van de drie voorbeelden geeft de handreiking tips en trucs voor de praktijk. Ook vindt u zes aanbevelingen voor onderzoek naar resultaten, effecten en kosten. Tot slot bevat de publicatie handvatten voor gesprek over bestuur en beleid van die samenwerking. Met deze handreiking hopen wij bij te dragen aan het goede gesprek over samenwerking. Zodat er een dekkend regionaal aanbod ontstaat en geen enkele student tussen wal en schip raakt.

Verder verdiepen op effectmaten

Wilt u na de zes aanbevelingen voor onderzoek naar resultaten, effecten en kosten verder verdiepen? Bekijk de effectmaten hier.

Aan de slag met de handvatten voor gesprek over bestuur en beleid

De handreiking bevat aan het einde een plaat waarmee bestuurders en beleidsmakers met elkaar het gesprek over samenwerking tussen mbo en (jeugd)hulpverlening kunnen aangaan. Voor uw gebruiksgemak kunt u deze plaat hier ook downloaden als A3.

Omslag Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten
Titel: 
Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten. Inspiratie en tips voor samenwerking tussen mbo en hulpverlening
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
28 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download deze publicatie